نحوه آزادسازی »

نحوه آزادسازی جرف الصخر / فیلم

نحوه آزادسازی جرف الصخر / فیلم

eagle اسفند ۱۰, ۱۳۹۳ 0

نحوه آزادسازی جرف الصخر / فیلم دستاوردی که بدون حضور مستقیم و فرماندهی سرلشکر سلیمانی امکان پذیر نبود… http://www.rajanews.com/sites/default/files/content/videos/story/93-12/10/jaref-sa5or-film.mp

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::