Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
سپاه

آیا داعش توان نفوذ به حصار امنیتی ایران را دارد؟

این روزها با گذر از خیابان ها و میادین اصلی شهر، نیروهای نظامی با تجهیزات و اسلحه هایی به چشم می خورند که پیش از این کمتر شاهد حضور آنها...