Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
آوارگان

سزای پوشیدن کفش پاشنه بلند در قلمرو داعش

دیلی اکسپرس در گزارشی از افرادی که از بخش زنان داعش فرار کرده‌اند، به بررسی وحشی‌گری‌های این گروه در برخورد با زنان پرداخته است. دو...