Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
قاسم سلیمانی

هویت‌ سیاسی یک سردار پر رمز و راز؛ «حاج قاسم سلیمانی»

آرام و متین ایستاده بود . نگاهش به گوشه‌ای خیره و غرق در افکار خود؛ مثل همیشه. در تنها باری که او را دیدم کاریزمای خاصی در چهره و قامتش...
ژنرال

سردار سلیمانی درس اخلاص به عراقی ها داد

نایب رئیس پارلمان عراق گفت: اکنون ایران در قلب تمام مردم عراق جای دارد و به خوبی می دانند که چگونه از آنها حمایت می کند و می بینند برادر...