Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
yazeinab

شکرگزار خداوندم که مرا لایق دفاع از حرم دانست

شهید “سعید مسلمی” در بخشی از وصیتنامه خود آورده است: “پدر و مادرم راضی باشید که فرزندتان در راه امام حسین(ع) قربانی شد… شکرگزار...