وزیر امور خارجه »

اگر ایران نمی ایستاد بسیاری از پایتخت ها در اختیار داعش بود

اگر ایران نمی ایستاد بسیاری از پایتخت ها در اختیار داعش بود

eagle مرداد ۲۱, ۱۳۹۴ 0

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد اگر ایران در منطقه مردانه نمی ایستاد، معلوم نبود که بسیاری از پایتخت ها در اختیار داعش نباشند. رسالت به نقل از وزیر امور خارجه نوشت: هدف از

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::