نخستین تصویر »

نخستین تصویر از “بیت المال” داعش منتشر شد

نخستین تصویر از “بیت المال” داعش منتشر شد

eagle تیر ۲۵, ۱۳۹۴ 0

بیت المال مسلمین، عبارت از انباری صیانت شده توسط داعش است که در آن، اموالی که تحت عنوان زکات از ثروتمندان گرفته شده است، به منظور توزیع میان افراد مورد نظر در این مکان

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::