نحوه رفتن به سوریه »

این نسل مظلوم و ناشناخته…

این نسل مظلوم و ناشناخته…

eagle اسفند ۲, ۱۳۹۴ 0

درفرودگاه نجف،تو صف ایستاده بودیم برای ممهور کردن گذرنامه ها. به دست راستم نگاه کردم. جوان تیز و چابکی رو دیدم که با زرنگی آمده بود، گذرنامه اش رو مهر بزنه بره!! معلوم بود،

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::