Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
CEQXLjmUUAAIDEW (1)

داستان نجات از چنگ داعش +تصاویر

“نبیل إسبر” سرهنگ ارتش سوریه از تجربه دشواری سخن می‌گوید که طی چهار روز کسب کرد و این روزها را برای در امان ماندن از اسیر شدن به...