Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
IMG

نبرد مدافعین حرم در سرما +عکس

گاهی اوقات دفاع از مظلوم بهترین مردانگی است که با هیچ قلمی نمی توان آن را توصیف کرد.   بعد از تهدید داعش به تخریب حرم های متبرکه در سوریه،...