Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
صهیونیست

چه توافق هسته ای بشود و چه نشود، اسرائیل روز بروز ناامن تر خواهد شد +تصاویر

این خیال خامی است که آمریکایی ها و رژیم منحوس صهیونیستی فکر می کنند با تحت فشار قرار دادن ایران می توانند ما را از دست‌یابی به آرمان‌هایمان...