Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
نیروهای مردمی

تایید مرگ شاهزاده‌ سعودی نزدیک مرز یمن

شاهزاده‌ها و اعضای خانواده سلطنتی عربستان با رفتن به کاخ شاهزاده فهد بن ترکی مرگ وی را به خانواده‌اش تسلیت گفتند.   شاهزاده فهد بن...