محمد میرزایی »

ماجرای «حاج قاسم» و دو برادر فرمانده

ماجرای «حاج قاسم» و دو برادر فرمانده

eagle شهریور ۱۳, ۱۳۹۵ 0

بعد از من علی برادرم بلند شد و خودش را معرفی کرد. آقای علایی پرسید: «شما با محمد میرزایی چه کاره هستید؟» علی گفت: «ما برادریم.»   سردار حاج محمد میرزایی، فرمانده گردان ۴۱۲

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::