Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
1alalam_635544932856476884_25f_4x3

لحظه وداع به پسرمان گفتیم از پشت سر تیر نخور!

این سخن پدر شهیدی که حالا دوسالی است داغ دوری دردانه‌اش را تحمل می‌کند چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ این مردم چه کسانی هستند که سال‌های...