مجروحیت سردار سلیمانی »

عملیاتی که در آن سردار سلیمانی شدیداً مجروح شد

عملیاتی که در آن سردار سلیمانی شدیداً مجروح شد

eagle آذر ۹, ۱۳۹۴ 0

در همین لحظه، یک گلولة خمپاره کنارم منفجر شد. من افتادم. این دقیقاً چسبیده به سیم‌خاردار دشمن بود. اساساً فاصلة خط ما با دشمن هفتصد متر تا یک کیلومتر بود و سیم‌خاردار در صد

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::