مبلغ سلفی ها »

احمد الاسیر مبلغ سلفی ها سرانجام اعتراف کرد

احمد الاسیر مبلغ سلفی ها سرانجام اعتراف کرد

eagle شهریور ۱۲, ۱۳۹۴ 0

احمد الاسیر طی بازجویی های خود فاش کرد که یوسف حنینه که از همفکران الاسیر و از جمله افراد بسیار اندکی بود که در دوران متواری بودنش او را همراهی می کرد، ماه رمضان

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::