Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
قاضی داعش

فیلم برداری یک داعشی از لحظه مرگ همرزمانش

یکی از عناصر داعش درچریان درگیری با نیروهای عراقی مشغول فیلمبرداری است که همرزمانش یکی پس از دیگری کشته می شوند ، و درنهایت خودش نیز با...