Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
1alalam_635544932856476884_25f_4x3

مدافعان حرم در لباس عزای حسین(ع) +تصاویر

می گویند گذشت زمان همه چیز را عوض می کند. همه چیز آری اما هستند دیگرانی که با گذشت زمان و تاریخ رنگ می گیرند. زنده می شوند، هر روز که میگذرد...