Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
داعش

زادگاه قذافی چگونه در چنگ داعش قرار گرفت؟

تنها ۴ روز پس از آغاز حملات هوایی ارتش مصر در پی بریده شدن سر ۲۱ مصری توسط شاخه‌ی داعش در لیبی، این گروه سقف «مبارزطلبی» خود را بالاتر...