Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
داعش درپاریس

فرانسوی های داعش: خیابان های پاریس را پر از جنازه می کنیم

حملات تروریستی جمعه شب در پاریس، در شرایطی تبدیل به خبر نخست رسانه ها شده است که تروریست ها از دو ماه پیش این حملات را وعده می دادند و اعضای...