Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
عناصر داعش

ماه رمضان از نگاه داعش

با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، بازار صدور فتواهایی عجیب داغ شد و در تازه ترین فتواها که در شبکه های اجتماعی نزدیک به داعش منتشر شد زنان...