Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
دختر حاج رضوان

خاطره دختر شهید مغنیه از سخنرانی در برابر رهبر انقلاب

در اظهارات رسانه ای که باید آن را کم نظیر شمرد، «فاطمه مغنیه»، دختر شهید «عماد مغنیه» از پدر «الگو» و  «راهبر»ش می گوید، از زندگی بی ‌مانندی...
دختر حاج رضوان

مصاحبه خواندنی با دختر شهید عماد مغنیه

“فاطمه مغنیه” دختر حاج رضوان در مصاحبه با “سمیه علی” خبرنگار “المنار” خاطرات زیبایی را از دوران کودکی و نوجوانی خود...