Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
نیروهای مردمی

غنیمت‌های نیروهای یمنی از پایگاه‌های سعودی +عکس

نیروهای یمنی به پیروزی دیگر در برابر سربازان رژیم سعودی دست یافتند. نظامیان یمنی توانستند با تصرف تعدادی از پایگاه های مرزی رژیم سعودی...