Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
daeshnews

۸۰۰نفر از افراد مسلح تسلیم ارتش سوریه شدند

در شبانه روز گذشته بیش از ۴۵۰ تن از تروریست ها در غوطه شرقی سوریه خود را به ارتش این کشور تسلیم کردند. همچنین به گفته برخی منابع در ارتس...