Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
نيروهاي عراقي

جدیدترین تصاویر از عملیات آزادسازی فلوجه

ارتش و نیروهای مردمی عراق پس از آزادسازی چندین منطقه در شهر فلوجه واقع در استان الانبار همچنان به پیشروی های خود در این شهر ادامه می دهند.