Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
لحظاتی قبل از اعدام

چرا داعش اصرار دارد با کودکان گروگان‌هایش را بکشد؟

یکی از عناصر بریتانیایی داعش در مصاحبه‌ای با یک روزنامۀ انگلیسی دلیل اصرار داین گروه تروریستی بر استفاده از کودکان را برای انجام اعدام‌های...