Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
1alalam_635544932856476884_25f_4x3

شعر/ صدای پای سپاه امام می‌آید … مدافع حرم از سمت شام می‌آید

«عقیق شکسته» نام غزلی است از حمید هنرجو که آن را برای «مدافعان غیرتمند حرم» سروده است. متن این شعر در پی می‌آید: صدای پای سپاه امام می‌آید مدافع...