Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
Placeholder by Nelio Content

مهریه عجیب عروس داعشی +سند

این اسناد از جمله نشان می دهد که قاضی دادگاه گروه تروریستی داعش برای یک زن دارای تابعیت نیجریه، کمربند انفجاری، و برای زنی دیگر یک قبضه...
داعش

«عروس داعشی» به دست داعش کشته شد + عکس

یک دختر جوان استرالیایی که به عضویت گروه تروریستی داعش درآمده بود، وقتی تصمیم به فرار از این گروه گرفت، توسط عناصر این گروه تروریستی...