Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
1alalam_635544932856476884_25f_4x3

تصاویری از شهید مدافع حرم “عبدالکریم غوابش”

شهید “عبدالکریم غوابش” یازدهمین شهید مدافع حرم خوزستانی است که حدود چهل روز پیش در راه دفاع از حرم اهل بیت(ع) در سوریه به شهادت رسید. این...