Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
أبو-علي-الشيشاني

استفاده داعش از نارنجک دست‌ساز ایرانی!

مهرشاد مرتضوی در قسمت طنز روزنامه قانون نوشت: یکی از تاثیرگذارترین اتفاقات چند قرن اخیر کشور دیروز رخ داد. از وقتی خبر را شنیدیم همین‌طور...
Placeholder by Nelio Content

افتتاح بوتیک داعش / کاریکاتور

افتتاح یک بوتیک مخصوص داعش که لباس و ادوات نظامی مخصوص تکفیری ها را می فروشد.  
abkhorie-daesh240

طنز: فتوای روش نوشیدن آب توسط خلیفه ی داعش + ویدیو

طنز: فتوای روش نوشیدن آب توسط خلیفه ی داعش از آنجا که فتواوای مزحک و احمقانه بسیاری از مفتی های تکفیری صادر شده است،هیچ بعید نیست که بزودی...