Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
قاضی داعش

عکس/ استفاده داعش از زنبور وحشی علیه تانک‌های عراقی

نیروهای عراقی در دو منطقه بیجی و جنوب بغداد به راکت های دوش پرتاب ضد تانک M79 Osa ملقت به زنبور وحشی که زیر خاک پنهان شده بودن دست یافتند،...