Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
سلیمانی

پزشکی که می‌خواست قاسم سلیمانی را بکشد/ شبی که سردار سلیمانی را دزدیدند

پزشک حاج قاسم از منافقین بود و می‌خواست او را بکشد، به همین دلیل شکم او را باز گذاشته بود که منجر به عفونت شده بود. یک پرستار با شرف کرمانی...