Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
ژنرال

سردار سلیمانی درس اخلاص به عراقی ها داد

نایب رئیس پارلمان عراق گفت: اکنون ایران در قلب تمام مردم عراق جای دارد و به خوبی می دانند که چگونه از آنها حمایت می کند و می بینند برادر...