Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
هادی ذوالفقاری

مستند مدافعان حرم “دیوان عاشقی” ؛ شهید هادی ذوالفقاری

مستند مدافعان حرم “دیوان عاشقی” ؛ شهید هادی ذوالفقاری
هادی ذوالفقاری

وصیت‌نامه شهید مدافع حرم/ حجاب‌ها را زهرایی کنید

همه آنهایی که سن و سالشان به روزهای داغ مرداد سال ۶۷ می‌رسد، حسرت و اندوه هزاران ایرانی از جا‌ ماندن از کاروان بزرگ شهادت را خاطرشان...