شهید محمد هادی ذوالفقاری »

مستند مدافعان حرم “دیوان عاشقی” ؛ شهید هادی ذوالفقاری

مستند مدافعان حرم “دیوان عاشقی” ؛ شهید هادی ذوالفقاری

eagle اسفند ۵, ۱۳۹۴ 0

مستند مدافعان حرم “دیوان عاشقی” ؛ شهید هادی ذوالفقاری

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::