Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
سمیر قنطار که بود؟

عکسی کمتر دیده شده از شهید «سمیر قنطار»

«سمیر قنطار» به تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۴۱ شمسی در روستای «عبیه» (جنوب لبنان) متولد شد. وی در اردیبهشت ۱۳۵۸ شمسی، به هم‌راه سه هم‌رزم خود، وارد...