Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
مقاومت

ماجرای جمع کردن تکه‌های بدن شهید مدافع حرم

شهید مدافع حرم رسول خلیلی و شهید سید جعفر هاشم از رزمندگان حزب الله در یکی از درگیری ها باهم در یک ساختمان بودند تا این که تکفیری ها ساختمان...