Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
iranianmorted

اغلب داعشی‌ها قبل از اسارت خودکشی می‌کنند

رزمنده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه بسیاری از فجایع داعش در سوریه به سبب جریحه‌دار نمودن عفت عمومی قابل بیان نیست گفت: اغلب داعشی‌ها...