سرلشکر سلیمانی می ترسد »

“سرلشکر سلیمانی” شیرمردی که  …

“سرلشکر سلیمانی” شیرمردی که …

eagle بهمن ۱۵, ۱۳۹۳ 4

وحشت و قتل و غارت های داعش عراق و سوریه را فرا گرفته است و کشورهای عربی چون سال ها ی سال در دل تاریخ مانده اند و سرگرم عیش و نوش هستند و

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::