سرلشکر سلیمانی در سامرا »

تصویر جدید سرلشکر سلیمانی در سامرا

تصویر جدید سرلشکر سلیمانی در سامرا

eagle دی ۱۸, ۱۳۹۳ 1

حاج قاسم در جوار ضریح امامین عسکریین (ع)      

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::