سردار ایرج مسجدی »

سه لشگر سپاه در ۴۸ ساعت داعش را از عراق جمع می کند

سه لشگر سپاه در ۴۸ ساعت داعش را از عراق جمع می کند

eagle دی ۲۵, ۱۳۹۳ 0

سردار ایرج مسجدی اظهار داشت:ایران به عراق لشگری گشی نکرد که اگر اجازه این کار صادر می شد سه لشگر سپاه در ۴۸ ساعت داعش را از عراق جمع می کرد ما فقط کمک

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::