Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
جعفری

هدف اصلی دشمن، شکستن مقاومت ملت ایران است

سردارسرلشکرمحمّدعلی جعفری فرمانده کل سپاه درگردهمایی فرماندهان نواحی و سپاه های استانی که با یاد و نام شهید نادرمهدوی مزیّن است برتلاش...