Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
هلاكت عناصر تروريست در سوريه

هلاکت ده‌ها داعشی در حمله به زیارتگاه ایزدی‌ها

نیروهای پیشمرگه با پشتیبانی یک واحد از نیروهای دفاعی سنجار توانستند از حمله داعشی ها به زیارتگاه شیخ حسن (از اماکن مقدس ایزدی ها در دامنه...