Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
داعش

نجات معجزه آسای زن سنگسار شده !

یکی از اهداف گروهک داعش در عراق و سوریه از این جنایت ها و افراطی گری ها آن است که مردم را به رعب و وحشت بیاندازد تا فکر مواجه شدن با نیروهای...