زائران اربعیین »

نیروهای «ابوعزرائیل» در نزدیکی مرز مهران/ ابوعزرائیل تهدید کرد

نیروهای «ابوعزرائیل» در نزدیکی مرز مهران/ ابوعزرائیل تهدید کرد

eagle آبان ۲۸, ۱۳۹۵ 0

«با هدف حفظ جان زائران بعد از تهدید هسته های خفته داعش، برنامه داخل شدن ۵۰ هزار زائر ایرانی به عراق از گذرگاه مرزی “مندلی” از سمت مرز کمکی مهران متوقف شده بود.»  

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::