Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
عناصر داعش

اعترافات جالب فرمانده سابق داعش

«ریاض العید» از فرماندهان سابق داعش که اکنون با فرار از این گروه در ترکیه در مکانی نامعلوم به سر می برد، در مصاحبه با یکی از شبکه های تلویزیونی...