رمبوی داعش »

تصاویر رمبوی داعش پیش از به درک واصل شدن

تصاویر رمبوی داعش پیش از به درک واصل شدن

eagle اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۵ 2

“ابو وهیب” که بارها تصاویری از او در حال انجام عملیات خونین و کشتار بیگناهان منتشر شده است، نخستین بار با ویدئویی از اعدام تعدادی رانندۀ کامیون سوری به جرم علوی بودن شهرت یافت.

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::