Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
داعشی کیست؟

داعشی‌ها درباره ایرانیان چه فکر می‌کنند+فیلم

فیلم «ایرانی های مرتد» در مصاحبه ای که با یکی از سران داعش داشته است قصد دارد به نوعی تفکر این گروه تروریستی را به مخاطب ایرانی معرفی کند. به...