خمپاره »

فیلم/ مفتی جهاد نکاح در حال شلیک خمپاره

فیلم/ مفتی جهاد نکاح در حال شلیک خمپاره

eagle اردیبهشت ۷, ۱۳۹۴ 0

شیخ “محمد العریفی”، مفتی وهابی صادرکننده فتوای جهاد نکاح در حال شلیک خمپاره در مرز عربستان سعودی بسوی کودکان یمنی. http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/videos/story/94-02/07/farhangnews_123770-349122-1430112438.flv

بیشتر بخوانید »

::: توجه : این سایت هیچ گونه وابستگی به اشخاص واحزاب ندارد و فقط از طرف هواداران سرلشکر سلیمانی دایر گردیده است.::