Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
CEQXLjmUUAAIDEW (1)

چرا این روزها تروریست های داعش خانوادگی دست به حمله می زنند؟

نیوزویک نوشت: ظاهرا سوای حملات تروریستی به اصطلاح گرگ های تنها، نوع دیگری در حال افزایش است که از اعضای یک خانواده تشکیل می شود. به گزارش...